GALERIE ŠIKORONJA

ROSEGG

Tvoja Ljubezen

kako žari

na Zemlji

in v Nebesih

Deine Liebe

sie strahlt

auf der Erde

und im Himmel

V globokem prepričanju, da smo povezani v Neskončnosti,

sporočamo, da je odšla v Božji objem moja Mami, naša Majka

In tiefer Überzeugung, dass wir in der Unendlichkeit mit ihr verbunden sind, teilen wir mit, dass meine Mami, unsere Majka in Gottes Armen weilt

Marija Šikoronja

* 5.12.1939 † 18.10.2021

 

hčerka/Tochter Ana, Giovanni, Matija in/und Luca,
zet/Schwiegersohn Leo

sestre in bratje/Schwestern und Brüder Mila, Janja, Zdravko,
Ivica in/und Janko z družinami/mit Familien

Z molitvijo se bomo poslovili od naše Majki

v soboto, 23.10.2021, ob 17.00 uri v veži

pri farni cerkvi v Šentjakobu v Rožu.

 

Poslovilna maša bo v nedeljo, 24.10.2021,

ob 13.00 uri v farni cerkvi v Šentjakobu v Rožu.

Das Verabschiedungsgebet für unsere Majki

findet am Samstag, 23.10.2021, um 17.00 Uhr

in der Halle bei der Pfarrkirche in St. Jakob i. R. statt.

 

Der Gottesdienst und die Verabschiedung sind

am Sonntag, 24.10.2021, um 13.00 Uhr

in der Pfarrkirche in St. Jakob i.R.

Rožek/Rosegg, v oktobru/im Oktober 2021

 

Namesto vencev prosimo v njenem smislu za prispevek za koroški mladinski projekt PROMLAD, Volbankova ustanova na IBAN AT66 2070 6045 0085 8081
ali za prispevek za Caritas, projekt v Južnem Sudanu na IBAN AT47 2011 1890 8900 0000

 

Anstelle von Kränzen und Blumen bitten wir um eine Spende zugunsten der Kärntner Jugendorganisation PROMLAD, Volbank Privatstiftung IBAN AT66 2070 6045 0085 8081
oder zugunsten der Caritas, Sammlung für Südsudan, IBAN AT47 2011 1890 8900 0000